Máy bơm chìm Galaxy 3 pha 380V
Thêm vào giỏ hàng
Máy bơm chìm Galaxy 1 pha 220V
Thêm vào giỏ hàng
Board mở rộng 2 TC 2 DA cho PLC
Thêm vào giỏ hàng
LX3V 2AD2DA BD
Thêm vào giỏ hàng
LX3V 2AD2DA BD

Liên hệ

Module mở rộng LX3V
Thêm vào giỏ hàng
LX3V 1616MR(T)
Thêm vào giỏ hàng
LX3V 1616MR(T)

Liên hệ

LX3V 1212MR(T)
Thêm vào giỏ hàng
LX3V 1212MR(T)

Liên hệ

LX3V 1208MR
Thêm vào giỏ hàng
LX3V 1208MR

Liên hệ

LX3V 3624MR(T)
Thêm vào giỏ hàng
LX3V 3624MR(T)

Liên hệ

LX3V 2416MR(T)
Thêm vào giỏ hàng
LX3V 2416MR(T)

Liên hệ

HMI 4.3
Thêm vào giỏ hàng
HMI 4.3

Liên hệ

HMI 7
Thêm vào giỏ hàng
HMI 10.2
Thêm vào giỏ hàng
HMI 10.2

Liên hệ

Biến tần Veichi AC70E
Thêm vào giỏ hàng
Biến tần Veichi AC80B
Thêm vào giỏ hàng
Biến tần Vector AC70
Thêm vào giỏ hàng

Vui lòng chờ